می ۱۸, ۲۰۱۹

مصاحبه با احمد یاسینی، عضوسابق، تیم ملی پارالمپیک افغانستان