می ۱۲, ۲۰۱۹

گزارش از مارکیت افغان ها در برلین، و مصاحبه با بعضی مشتریان درمورد ماه مبارک رمضان