آوریل ۲۹, ۲۰۱۹

دومین دور مسابقات فوتبال تحت نام همبستگی با حضور 24 تیم از سراسر کشور المان در شهر برلین برگزارشد