آوریل ۱۵, ۲۰۱۹

نشرات تلویزیونی و رادیویی آلمان پس از رژیم نازی، هفتاد ساله شد

پس از ختم جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، نشرات تلویزیونی و رادیویی آلمان برای چهار سال قطع بود و در این مدت در بخش غربی آلمان تنها نشرات رسانه‌ها توسط کشورهای امریکا، بریتانیا و فرانسه صورت می‌گرفت. نشرات تلویزیونی و رادیویی آلمان پس از رژیم نازی پس از چهار سال وقفه در سال ۱۹۴۹ دوباره آغاز شد. مدل و الگوی تلویزیون دولتی ARD در آن‌زمان BBC بود (بی بی سی، در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک شرکت خصوصی تاسیس شدو به عنوان یک مدل برای پخش کنندگان خدمات عمومی در اروپا تبدیل شد و در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان صدای دنیای آزاد در برابر نازی‌ها مبدل شد).

محتوای نشرات ARD  در آن‌زمان اطلاعات، آموزش، فرهنگ و سرگرمی بود. این مراسم امروز در هامبورگ برگزار می‌شود و تلویزیون NDR این رویداد را از ساعت ۱۷ بطور زنده پوشش می‌دهد.

تونی هال (Tony Hall) مدیر کل BBC دراین مراسم سخنرانی می‌کند

پیام خوش‌آمد گویی توسط Peter Tschentscher شهردار هامبورگ قرائت خواهد شد و پس از آن تونی هال مدیر کل BBC در باره نقش رسانه‌های آزاد و هفتاد سالگی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی آلمان پس از رژیم نازی صحبت می‌کند.

نقش رسانه‌های عمومی در دنیای دیجیتال چه‌گونه است؟

یکی از بحث‌های کلیدی مراسم امروز، نقش رسانه‌های عمومی در دنیای دیجیتالی امروز و هم‌چنان این رسانه‌ها چه تغیراتی را در هفتاد سال گذشته در زندگی مردم آلمان بوجود آورده است، می‌باشد.

متن: امل برلین

Photo: epd /Norbert Neetz