آوریل ۱۴, ۲۰۱۹

چرا برخی از زنان پناهجو با رسیدن به آلمان از شوهران شان جدا می‌شوند؟

مهاجرت به کشورهای اروپایی باعث فروپاشی شمار زیادی از خانواده‌‌‌ها شده است. یکی از این دلایل شاید حقوق و آزادی‌های است که جوامع غربی برای زنان قایل شده است. برخی از این زنان که عقده‌های جوامع سنتی و مردسالار را سال‌ها تحمل کرده اند، با رسیدن به کشورها، احساس می‌کنند که سال‌ها زیر ستم بوده و زندگی آنان به فنا رفته است و تصمیم می‌گیرند که از شوهران‌شان جدا شوند، زیرا به این باورند که در انتخاب شوهر، حق انتخاب انتخاب نداشته  و ناگزیر بوده اند که یک زندگی تحمیلی را، تحمل نمایند.

امل برلین پیرامون این موضوع با چند بانوی پناهجوی که با رسیدن به آلمان از شوهران‌شان جدا شده اند، گفتگو نموده است. 

سوسن نجفی بانوی افغان است که هنگام رسیدن به آلمان از شوهرش جدا شد. او که از آمدنش به آلمان سه سال می‌گذرد، می‌گوید که دلیل جدا شدن از شوهرش، خداحافظی با برده‌‌داری بوده:” زندگی کردن با مردی که همانند برده با او رفتار می‌کرده، برایش مانند جهنم بود. در افغانستان  حق انتخاب نداشتم و ناگزیر بودم که با همه ناملایمات که در زندگی گریبان‌گیرم بود، بسازم. زمانی که به آلمان آمدم دیگر نتوانستم این همه مشکلات را تحمل نمایم و به ادامه این زندگی نکبت‌بار نقطه پایان بگزارم و اکنون احساس راحتی و آزادی دارم و افسوس آن همه سال‌های که در اسارات و بردگی زندگی‌ می‌کردم، می‌خورم.”

فرشته بانوی دیگر است، که ده سال قبل با شوهر و دو کودک‌اش از افغانستان به آلمان مهاجرت کرده است وی دلیل جدا شدن از شوهراش را چنین بیان نمود :“شوهرم زمانی‌که در افغانستان بودم، قمار باز بود. بار ها تلاش کردم که دست از این کار بردارد، اما متاسفانه تلاش من نیتجه در بر نداشت. هنگامی که به آلمان آمدم تصمیم گرفتم که از شوهرم طلاق بگیرم و مسئولیت فرزندانم را به تنهایی بر عهده بگیرم.”

بانوی پناهجوی افغان که نخواست از او نام ببرم، علت جدا شدن از شوهرش را چنین بیان می‌نماید :”زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان از حق برابر با مردان برخوردار نیستند. در جامعه که من در آن بزرگ شدم، بیشتر زنان از حق انتخاب، آزادی، برابری با مردان و ده‌ها حقوق ابتدایی دیگر محروم هستند و مردان با زنان همانند اسیر یا برده رفتار می‌کنند. در آن‌جا زنانی که از زندگی شان ناراضی هستند، ناگزیرند که بسوزند و بسازند، گزینه دیگری ندارند، اما در این جا فرق می‌کند.”

حالا با این شناخت زنی را تصور کنید با چند کودک و شوهرش که به کشور مانند آلمان مهاجرت کرده است! در بدو ورود به دلیل وجود قوانین نسبتآ مدرن، مرد حق مالکیت فرزندان را از دست میدهد، و در واقع این زن است که حضانت فرزندانش را برعهده دارد و بخاطر مزایایی که از طرف دولت دریافت میکند.، به یکباره تمام شرایط تغییر میکند.در چنین حالتی مردی که از جامعه مرد سالار آمده است اگر شرایط جدید را نپذیرید بگونه ای بازنده است، و زنی که از جامعه مرد سالار آمده است در بدو ورود به جامعه جدید برنده است.

این تحول باعث دگرگونی های زیادی در خانواده که از سیستم و جامعه مانند افغانستان به غرب سفر کرده، میشود و طلاق یکی از مهم‌ترین این دگرگونی‌ها است.

گزارشگر: اورانوس انیب

Photo: Oranous Onib