آوریل ۴, ۲۰۱۹

ویب‌سایت خبری امل هامبورگ به‌زودی در هامبورگ افتتاح می‌شود

ویب‌سایت خبری امل هامبورگ بتاریخ ۱۰ اپریل به زبان‌های فارسی-دری و عربی افتتاح می‌شود. در مراسم افتتاحیه، دکتور کارستین بروزدا (Dr. Carsten Brosda) وزیر فرهنگ هامبورگ نیز اشتراک می‌کند. حدود ۵۰ هزار نفر شهروندان افغان، سوری، ایرانی وعراقی در حال حاضر در هامبورگ زندگی می کنند و این افراد نیاز دارند تا وقایع مربوط به هامبورگ، آلمان و جهان را به زبان‌های مادری شان دنبال نمایند. ویب‌سایت امل هامبورگ در حقیقت شاخه انکشاف‌یافته امل برلین است که حدود دوسال قبل در برلین  فعالیت‌اش را آغاز نمود. در حال حاضر امید رضایی از ایران، نیلاب لنگر از افغانستان و احمد الرفایی از سوریه خبرنگاران امل هامبورگ هستند و رویدادهای مهم این شهر و آلمان را پوشش خواهند داد. سه خبرنگار امل هامبورگ در سال‌های اخیر به آلمان مهاجرت کرده اند. آزادی بیان و فضای رسانه‌ای باز در آلمان موجب شده تا خبرنگاران زیادی از کشورهای درگیر جنگ و کشورهای که در آن آزادی بیان و رسانه وجود ندارد، به آلمان مهاجرت نماید. 

دکتور کارستین بروزدا (Dr. Carsten Brosda) وزیر فرهنگ هامبورگ در باره افتتاح امل هامبورگ در این شهر می‌گوید که :”من خوشحالم از اینکه امل هامبورگ به خانواده رسانه‌های هامبورگ می‌پیوندد.هامبورگ همسایگی صلح آمیز فرهنگ‌های مختلف را نشان می دهد.” با امل هامبورگ، این تنوع در حال حاضر در رسانه‌های این شهر منعکس شده است. امل هامبورگ توسط مدرسه روزنامه‌نگاری کلیسای پروتستان، نهاد Körber-Stiftung و روزنامه Hamburger Abendblatt حمایت مالی می‌شوند. 
امل هامبورگ دومین منطقه انکشاف امل برلین است 
تیم تحریریه امل هامبورگ در ماه مارچ کارهای ابتدایی خود را آغاز کرد. دفتر امل هامبورگ در دفتر مرکزی Hamburger Abendblatts قرار دارد و امید رضایی خبرنگار قبلی امل برلین سرپرستی دفتر هامبورگ را برعهده دارد.  ایده پروژه امل برلین در سال ۲۰۱۶ توسط Julia  Gerlach و Cornela Gerlach مطرح و سپس ایجاد شد. Julia  Gerlach می‌گوید که:” در هامبورگ یک جمعیت قابل ملاحظا‌ای از افغان‌ها، ایرانی‌ها و سوری‌ها زندگی می‌کنند و این شهر هم‌چنان یک مرکز بزرگ رسانه‌ای نیز می‌باشد.” خانم گرلاخ می‌افزاید که ایجاد امل هامبورگ یک خلای بزرگ رسانه‌ای را در هامبورگ برای جوامع آفغان‌ها، ایرانی‌ها و سوری‌ها پر می‌کند.
آغاز کمک برای زندگی در تبعید
نهاد Körber-Stiftung  همراه با دونهاد دیگر که در بالا تذکر رفت از امل هامبورگ زیر نام “زندگی جدید در تبعید” حمایت می‌نماید. Sven Tetzlaff از نهاد Körber می‌گوید که :”با افتتاح این ویب‌سایت خبری ما می‌خواهیم تا برای پناهجویان دراین شهر انگیزه ایجاد نمائیم، هم‌چنان این بنیاد می‌خواهد تا تبادل افکار میان حمعیت بومی هامبورگ و پناهندگان شکل بگیرد.”
لینک فیسبوک فارسی-دری امل هامبورگ https://www.facebook.com/Amal-Hamburg-FarsiDari-314659909400614/
ویب‌سایت امل برلین با چهره جدید
ویب‌سایت خبری امل در روز دوشنبه با چهره تازه‌ای ظاهر می‌شود. در دیزاین ‌ویب‌سایت تغیراتی بوجود آموده و
مقالات و خبرهای کوتاه در فورم جدیدی ارائه می‌شود. ویب‌سایت امل برلین (بخش عربی و فارسی-دری)پس از اغاز نشرات از حدود دوسال به این‌سو توانسته در حدود ۳۶۵۰۰ دنبال‌کننده در فیسبوک داشته باشد.
متن: امل برلین
Photo: Amal Hamburg