مارس ۲۱, ۲۰۱۹

چهارشنبه سوری: برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصهٔ اصلی آن است.