اکتبر ۱۷, ۲۰۱۸

جشنواره غذا در برلین: غذای افغانستانی، محبوب آلمانی‌ها