فرهنگ

تجلیل از روز پدر و روز مادر در آلمان

چهار شنبه ۹ می ۲۰۱۸

پنج‌شنبه دهم ماه می (May) آلمانیها روز پدر را گرامی میدارند. این در حالیستکه پنج‌شنبه به مناسبت عروجمسیح، در آلمان تعطیل رسمی است. روز عروج مسیح دقیقاً ۴۰ روز پس از عیدپاک برگزار میشود. روز پدر در آلمان به عناوین مختلف از جمله روز پدر (Vatertag)، روز مرد (Männertag) و یا روز آقایان (Herrentag) یاد میشود. در این روز به اساس سُنت دیرینه، شماری از مردان کهنسال و جوان به پیادهروی و دوچرخهسواری در جنگل و بیرون از شهر میپرداند. این مردان با دوستان و همراههانشان غذا و نوشیدنی میل میکنند. استفاده از چرخدستی برای انتقال غذا و نوشیدنی نیز از جمله آیین‌های دیرینه‌ای این جشن فرهنگی است. شماری هم در جادهها و خیابان‌ها با پوشش‌های متفاوت به اجرای نمایش‌ میپردازند و خوش میگذرانند. عده‌ای هم ترجیح میدهند در خانه بمانند و در کنار خانواده‌های شان این روز را سپری کنند. نوشیدن مشروباتالکلی از مهم‌ترین ویژهگی برای تجلیل از روز پدر است.

تجلیل از روز پدر در آلمان پبیشینه‌ای بیشتر از ۱۰۰ سال دارد. نقش پدر در آلمان در صد سال اخیر به شکل قابل توجهی دگرگون شده است. در گذشته‌ها پدرها بیشتر به اجرای وظایف بیرون از منزل می‌پرداخت و امور خانه به دوش زنان بود. اما در عصر حاضر این نقش در بعضی حالات کاملاً جابجا شده است. حالا مردان نه تنها در امور منزل بلکه برای نگهداری و مراقبت از کودکان‌ شان نیز زنان را تنها نمی‌گذارند. در کشور‌های دیگر، روز پدر در تاریخ‌های متفاوت برگزار می‌شود.

روز مادر در آلمان

یک‌شنبه ۱۳ ماه می (May) آلمانی‌ها روز مادر را گرامی می‌دارند. برای اولین بار در آلمان از روز مادر در ۱۳ می (May) سال ۱۹۲۳ تجلیل به عمل آمد. در زمان حکومت نازی‌ها گرامی‌داشت از روز مادر به تفکرات نژادپرستانه پیوند داده شد و مادران به خاطر داشتن فرزند، صلیب‌ مادر دریافت می‌کردند. مادرانی که فرزندان کمتر داشتند صلیب مادر برنزی و همینطور مادرانی که فرزندان بیشتری داشتند صلیب مادر نقره‌ای و یا هم طلایی دریافت می‌کردند. بعد از سقوط حکومت نازی‌ها این روز به تدریج جنبه فرهنگی به خود گرفت و تا امروز فقط برای بزرگداشت از مقام مادر و یادآوری از جایگاه مادر، از این روز گرامی‌داشت به عمل می‌آید. در این روز مادران از اعضای خانواده و دوستان‌شان هدیه دریافت می‌کنند.

در افغانستان روز مادر در ۲۴ جوزا/خرداد برگزار می‌شود. شماری از ادارات و انجمن‌های مدافع حقوق زنان با راه‌اندازی محافل، از جایگاه مادر در اجتماع و خانواده تقدیر به عمل می‌آورند. در کشوریکه، زنان همیشه مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند و حقوق‌شان نقض می‌شود، تجلیل از این روز بیشتر جنبه سمبولیک به خود می‌گیرد. در ایران روز مادر مصادف است با روز تولد حضرت فاطمه زهرا. در بسیاری از کشور‌های دیگر به شمول آمریکا و کانادا، یک‌شنبه دوم ماه می (May)، روز مادر را گرامی می‌دارند.

تحریریه امل، برلین!

Photo: Amloud Alamir