آموزش

مدرسه

مدرسه رفتن در آلمان اجباریست. در برلین کودکان بین سنین پنج تا شش سال شامل مدرسه میشوند که  البته در هر ایالت درمقررات متفاوتی وجود دارد. حتی نام ومشخصات مدرسه در ایالت ها فرق میکند می باشند. اما در برلین صرف نظر از اینکه  یک مدرسه دولتی یا خصوصی باشد سیستم مدرسه  به دوره های متفاوتی دسته بندی شده است.

سیستم مدرسهای برلین را به شما کوتاه معرفی میکنیم:

Grundschule مدرسه ابتدایی

با شروع دوره مکتب ابتدایی دوره اجبار مدرسه رفتن نیز شروع میشود.همه اطفال به مدت شش سال به مدرسه ابتدایی میروند وبعد از اتمام این دوره این مدرسه ابتدایی تصمیم میگیرد که طفل شما به کدام مکتب متوسطه برود.

Sekundarschule  مدرسه ثانوی 

این مدرسه معمولا با کلاس ششم شروع و میتواند بعد ازکلاس دهم با یک پایان نامه بنام MSA به پایان برسد و یا هم با سپری کردن ۱۳ کلاس مانند دانش آموزان دوره لیسه دیپلم اخذ کنند و روانه دانشگاه شوند.

Gymnasium مکتب لیسه( دبیرستان)  

دوران لیسه طولانی است و کلاس پنجم یا هفتم شروع  و تا کلاس دوازدهم طول میکشد.دانش آموزان در پایان یک دیپلوم اخذ میکنندکه آنها را واجد شرایط فرا گیری دانشگاه میکند.

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt مدارس با تمرکز ویژه آموزشی (مدرسه ویژه)

این مدارس سیستم های آموزش و پرورش خاصی را به مطابق با استعدادهای شخصی وعملکرد  فردی کودکان و نوجوانان ارائه میکنند.

Oberstufenzentrum اوبراشتوف سنتروم

این نوع مدرسه ها دربرلین سیستم های اموزشی  بسیار متفاوت ارائه  میکنند : از جمله آموزشگاه حرفه ای کلاسیک برای جوانانیکه که میخواهند آموزش های فنی حرفه ای را فرا بگیرند. علاوه بر این، دانش آموزان می توانند مدرک کالج  و یا ورود به دانشگاه را بعد از فراغت به دست آورند.