پانوراما

امل برلین میزبان شماری از کارشناسانِ بود که در  بخش های گونه گون آموزشی به پناهجویان کمک می کند. این معلومات از جریان این نشست به صورت پرسش و پاسخ آماده شده است.  کاترین انگل (Katrin Engel)، مشاور آموزش...

پانوراما

نمایشگاه «دیگر وطن‌ها: ریشه و مسیرهای مهاجرت موادفروشان پارک‌های برلین» روز ۲۱ نوامبر در موزه کرویتسبرگ-فریدریشس‌هاین در محله کرویتس‌برگ برلین افتتاح شد. این نمایشگاه دربردارنده...