سیاست

«مقامات سیاسی و نیروهای امنیتی پیش‌تر، تروریسم را بیشتر مربوط به چپ‌های افراط‌گرا یا جهادگرایی اسلامی می‌دانستند و کمتر رابطه راست‌گرایان را با تروریسم بررسی کرده‌اند.» این را کلمنت بینگر (Clemens Binninger)، نماینده سابق مجلس از حزب دموکرات مسیحی...