فرهنگ و جامعه

از برنامه‌های تکراری و مشابه به هم خسته‌اید و دوست دارید این آخر هفته، تجربه متفاوتی داشته باشید؟ شاید مریم پالیزبان و الیزابت هاگنر بتوانند این آخر هفته را برایتان متفاوت کنند. «رابطه عجیب من با بدن» عنوان برنامه...