فرهنگ و جامعه

اگر در جستجوی برنامه‌ای متفاوت برای این آخر هفته خود هستید، ما برایتان چند پیشنهاد داریم: کنسرت هنرمندان ایرانی و اسرائیلی: پلی میان فرهنگ‌ها تعدادی از هنرمندان و نوازندگان ایرانی و اسرائیلی که در برلین زندگی می‌کنند، در قالب...