duden
دیدگاه

چند روز بعد از این که خبر رسید کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد ۱۶ هزار واژه‌ای ایران را رد کرده، آلمانی‌ها بیست‌وهفتمین فرهنگ درست‌نویسی بزرگ این زبان را منتشر کردند. دیروز، چهارشنبه ۹ آگوست، نسخه جدید فرهنگ لغت...

mom-2208928_960_720
دیدگاه

زن، مادر، مهاجر

جمعه ۲ ژوئن ۲۰۱۷

در تصاویر صف‌های فشرده پناهجویان، چهره‌های نگران مادران تنهایی که فرزندان کوچک‌شان را به خود می‌فشارند بیش از هر تصویر دیگر بیننده را تکان...